عنوان

توضیحات

اندازه خم نرده نرده جهت پله حول محور


اندازه خم لوله نرده جهت پله پیچ