بارانگیر شیشه ای

بارانگیر شیشه ای

 • 207
 • استنلس استیل 304
 • شیشه دولایه 6 لمینت سکوریت
 • سوپر کلیر
 • 90 ×220 سانتی متر مربع

سایبان شیشه ای هلالی پیش ساخته

 • 206
 • استنلس استیل 304
 • شیشه سکوریت 10 میل خم
 • دودی
 • 70×110 سانتی متر مربع

عکس های دیگر

بارانگیر شیشه ای

 • 204
 • استنلس استیل 304
 • شیشه دولایه 6 لمینت سکوریت
 • سوپر کلیر
 • 70×150 سانتی متر مربع

عکس های دیگر

بارانگیر شیشه ای

 • 204
 • استنلس استیل 304
 • شیشه دولایه 6 لمینت سکوریت
 • سوپر کلیر
 • 150×300 سانتی متر مربع

عکس های دیگر

سایبان شیشه ای هلالی پیش ساخته

 • 203
 • استنلس استیل 304، شیشه سکوریت
 • شیشه سکوریت 10 میل خم
 • آبی، دودی، ساتینا
 • 60×120 سانتی متر مربع

عکس های دیگر

سایبان شیشه ای کابلی پیش ساخته

 • 202
 • استنلس استیل 304، شیشه لمینت سکوریت، شیشه سکوریت
 • شیشه سکوریت 10 میل، شیشه دولایه 6 لمینت سکوریت
 • آبی، دودی، ساتینا، شفاف(سوپر کلیر)، وایت وین (کریستال)
 • 70×110 سانتی متر مربع

عکس های دیگر

سایبان شیشه ای تخت پیش ساخته

 • 201
 • استنلس استیل 304، شیشه لمینت سکوریت، شیشه سکوریت
 • شیشه سکوریت 10 میل، شیشه دولایه 6 لمینت سکوریت
 • آبی، دودی، ساتینا، شفاف(سوپر کلیر)، وایت وین (کریستال)
 • 60×120 سانتی متر مربع

عکس های دیگر