اتصالات شیشه و پله

 • W601
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • کابل استنلس استیل نمره 5
 • به کنار پله
 • نرده های کابلی عمودی(هم در داخل ساختمان و هم در بیرون ساختمان)
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی
 • W602
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • روی سقف یا پله
 • نرده های کابلی عمودی(هم در داخل ساختمان و هم در بیرون ساختمان)
 • W603
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • به کنار پله یا پودر
 • نرده های کابلی عمودی(هم در داخل ساختمان و هم در بیرون ساختمان)
 • Spider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق

عکس های دیگر

 • ُSpider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق

عکس های دیگر

اسپایدر دو شاخ

 • Spider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304

عکس های دیگر

 • Spider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق

عکس های دیگر

رتیل

 • ُSpider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق

کانکتور

 • Spider
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق
 • C701
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا دیوار
 • نگهداری پنل های شیشه ای که از دو یا سه طرف نیاز به اتصال دارند
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر