قطعات

پایه اسپیگوت 1001 کوتاه ( شیشه خور)

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • 1001
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • 18cm
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • براق یا مات، رنگ کوره ای
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

پایه اسپیگوت 1002 ( پایه شیشه خور)

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • 1002
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • 21cm
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

پایه اسپیگوت 1003 ( پایه شیشه خور)

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • 1003
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • 21 سانتی متر
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

پایه اسپیگوت 1004 کوتاه ( پایه شیشه خور)

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • 1004
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • 22
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • 1005
 • ایران
 • آراد استیل
 • 16.8
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 8 الی 18 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی
 • 1006
 • ایران
 • آراد استیل
 • 17
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 8 الی 18 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، نرده استخر، نرده باغ، پارتیشن شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی
 • F21
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز یا جوش)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • F25
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی دیوار‌های بتنی(بلت)
 • نگهداری شیشه های هندریل یا نرده شیشه ای (پله و ووید بتنی)
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F26
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی استینگر(شاسی) فلزی به صورت قلاویز M8
 • مناسب برای هندریل پله
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F24
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی دیوار‌های یا پله های بتنی(بلت Bolt M12)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر