اتصالات شیشه و پله

 • F21
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز یا جوش)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • F22
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز یا جوش)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F23
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی استینگر(شاسی) فلزی به صورت جوش
 • نگهداری شیشه های نرده شیشه ای (پله و ووید فلزی)
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • F24
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی دیوار‌های یا پله های بتنی(بلت Bolt M12)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • F25
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی دیوار‌های بتنی(بلت)
 • نگهداری شیشه های هندریل یا نرده شیشه ای (پله و ووید بتنی)
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F26
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی استینگر(شاسی) فلزی به صورت قلاویز M8
 • مناسب برای هندریل پله
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

فیکس پوینت کد F27 مربعی

 • F27
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • دو عدد پیچ رول پلاک طول 7 سانتی متر
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F28
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • 2 عدد پیچ رول پلاک یا قلاویز M6
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • F29
 • ایران
 • آراد استیل
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق، طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • 3 عدد پیچ رول پلاک یا قلاویز M6
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

ست یراق آلات بارانگیر شیشه ای کابلی

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • 1
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز)
 • ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر