قطعات

 • F23
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • نصب بر روی استینگر(شاسی) فلزی به صورت جوش
 • نگهداری شیشه های نرده شیشه ای (پله و ووید فلزی)
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • F22
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز یا جوش)
 • مناسب برای پله، تراس
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • H301
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله و پروفیل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(لوله و پروفیل) بر روی نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • H302
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله و پروفیل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(لوله و پروفیل) بر روی نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • H303
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله قطر 51 میل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(انواع لوله قطر 51 میل) به نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • G401
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • اتصال دو شیشه به صورت 90 درجه
 • اتصال دو شیشه به صورت 90 درجه-یک طرف قابلیت تنظیم طول
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • H304
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله قطر 51 میل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(انواع لوله قطر 51 میل) به نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

یراق اتصال پنل شیشه ای به دیوار یا زمین

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • N500
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا دیوار
 • نگهداری پنل های شیشه ای که از دو یا سه طرف نیاز به اتصال دارند
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

ست یراق آلات بارانگیر شیشه ای کابلی

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • C601
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • بر روی دیوار‌های بتنی (بلت)، بر روی شاسی فلزی (قلاویز)
 • ورودی مراکز تجاری، ورودی ساختمان های مسکونی ، بالای پنجره ها
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

پایه بارانگیر شیشه ای تخت (پایه اسپیگوت 1001 بلند)

برای اطلاعات بیشتر و خرید آنلاین اینجا کلیک کنید

 • C602
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • 42cm
 • استنلس استیل 304
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • روی زمین یا پله
 • مناسب برای پله، تراس، استخر، پارتیشن شیشه ای، سایبان شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر