اتصالات شیشه و پله

 • H301
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله و پروفیل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(لوله و پروفیل) بر روی نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • H302
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله و پروفیل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(لوله و پروفیل) بر روی نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • H303
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله قطر 51 میل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(انواع لوله قطر 51 میل) به نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی
 • H304
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله قطر 51 میل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(انواع لوله قطر 51 میل) به نرده شیشه ای
 • نایلون ضربه گیر،کارتون، کارتون استاندارد صادراتی

عکس های دیگر

 • H305
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • هندریل استیل و چوب مناسب (انواع لوله قطر 51 میل)
 • اتصال هندریل استیل مناسب(لوله ) بر روی نرده شیشه ای

عکس های دیگر

 • G401
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 8 الی 20 میلی متر
 • نگه دارنده دو شیشه به صورت 180
 • نایلون ضربه گیر،کارتون

عکس های دیگر

 • G402
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • با چسب یووی
 • نگه دارنده دو شیشه به صورت 90 درجه
 • G403
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • با چسب یووی
 • نگه دارنده دو شیشه به صورت 180 درجه
 • G404
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نگه دارنده دو شیشه به صورت 90 درجه

عکس های دیگر

 • G405
 • ایران
 • آراد استیل
 • -
 • -
 • استنلس استیل 304، استنلس استیل 316
 • مات، براق،طلایی، رنگ کوره ای
 • 10 الی 20 میلی متر
 • نگهدارنده دو شیشه به صورت 180 درجه

عکس های دیگر